Potápěči

Aktuálně probíhající potápěčské kurzy.

Pro informace ke kurzům, kontaktujte pana Libora Šose tel: +420 728 457 440

 

P* – běží

P*** – běží

 
Potápěč CMAS P*

Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k samostatnému potápění ve volné vodě do 20 m bez dekompresních zastávek, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče a instruktora hlouběji. 

 
Potápěč CMAS P**

Plně vycvičený potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů bez omezení, s potápěčem s kvalifikací Potápěč CMAS P* do hloubek do 20 m.

 
Potápěč CMAS P***

Plně vycvičený a zkušený potápěč, schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku.

 

V neděli 28.5. 2024, proběhl ponor kurzmenů P* v  Kůrovickém lomu. 

Potápěčské akce klubu Nemo Zlín